Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN :

DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK, MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  (SOP)  YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI, MAKA KAMI SIAP  MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.