Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN :

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila terjadi pelaggaran kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.